PC Experts Greece

pcexperts23logo

ΕΠΟΠΤΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η PcExpertsGreece προσφέρει λύσεις για την επόπτευση χώρων με την χρήση κλειστού ή δικτυακού κυκλώματος τηλεόρασης, για να μπορείτε να εντοπίζετε και να καταγράφετε παράνομες ενέργειες.

Οι λύσεις συστημάτων επόπτευσης χώρων και ψηφιακής καταγραφής εικόνας που μπορούμε να παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Συστήματα επιτήρησης υψηλής ανάλυσης (High Definition Surveillance Systems)
 • Συστήματα αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων (LPR, ANPR)
 • Εφαρμογές Video Analytics
 • Συστήματα CCTV για Καζίνο

CCTV

Hybrid Surveillance

IP Surveillance

Αναλογικές Κάμερες

Αναλογικές & IP Κάμερες

IP Κάμερες

Ψηφιακά Καταγραφικά (DVR)

Υβριδικά Καταγραφικά με δυνατότητα διασύνδεσης Αναλογικών &  IP Καμερών (NDVR)

Δικτυακά Καταγραφικά με δυνατότητα διασύνδεσης IP Καμερών (NVR) ή και αναλογικών με την χρήση πρόσθετων encoder

Πλατφόρμα Κεντρικής Εποπτείας & Διαχείρισης

ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ (ΚΑΜΕΡΕΣ) & ΦΑΚΟΙ

Με τη χρήση καμερών (αναλγικών ή δικτυακών), καθώς και την αξιοποίηση των κατάλληλων φακών λήψης μπορείτε να έχετε την κατάλληλη καταγραφή εικόνας. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί, καθορίζονται από την ανάλυση που επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και τον χώρο που πρέπει να καλυφθεί. Με την χρήση megapixel καμερών είναι δυνατή η υψηλή ανάλση και η επιτήρηση ενός μεγαλύτερου χώρου με την χρήση λιγότερων καμερών.

Οι κάμερες αποτελούν βασικό συστατικό για κάθε σύστημα ασφαλείας, και ειδικά οι δικτυακές κάμερες που μπορούν να κωδικοποιούν και μεταδίδουν την πληροφορία  εικόνας μέσω δικτύων TCP/IP και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας από switch μειώνοντας τα κόστη της απαιτούμενης καλωδίωσης.

Η απόδοση του συστήματος μπορεί να επηρεαστεί από τον φακό της κάμερας, γι’αυτό και θα πρέπει να έχει γίνει η κατάλληλη επιλογή. Οι παράγοντες απο τους οποίους εξαρτάται η επιλογή ενός κατάλληλου και αποδοτικού φακού είναι οι εξής: η θέση της κάμερας, ο διαθέσιμος φωτισμός, η απόσταση από το παρατηρούμενο αντικείμενο, τα τυφλά σημεία του χώρου κλπ.

ΨΗΦΙΑΚΑ (DVRS) ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΑ (NVRS) ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Με τη χρήση των ψηφιακών και δικτυακών καταγραφικών εικόνας (DVR/NVR) πραγματοποιείται:

 • Η απεικόνιση της τρέχουσας κατάστασης σε όλο τον χώρο όπως τη συλλαμβάνει το σύστημα από διαφορετικές κάμερες (ταυτόχρονη απεικόνιση ή αλληλουχία μεταδιδόμενης εικόνας)
 • η μετατροπή των οπτικοακουστικών δεδομένων σε ψηφιακή πληροφορία (σε περίπτωση που δε μεταδίδονται ψηφιακά από τις κάμερες)
 • η εγγραφή της σε ψηφιακά μέσα αποθήκευσης (storage devices)
 • η αναπαραγωγή/ αναζήτηση συμβάντων από τα αποθηκευμένα δεδομένα.

 

Ανάλογα με το σύστημα ψηφιακής καταγραφής που αξιοποιείται, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτούν ηλεκτρονικό υδατογράφημα. Με αυτό τον τρόπο, τόσο αν αναπαράγονται από τον καταγραφέα, όσο και αν αποθηκεύονται σε φορητό μέσο για να αξιοποιηθούν αργότερα π.χ. χρηση τους ως αποδεικτικό υλικό σε δικαστήρια, είναι αδιαμφισβήτητη η αυθεντικότητά τους.

VIDEO ANALYTICS

Με τα Video Analytics είναι δυνατή η αύξηση του ποσοστού ανίχνευσης ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι ανθρώπινοι ποροι που απαιτούνται  για την φύλαξη χώρων. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η εκμάθηση των χαρακτηριστικών του πεδίου επιτήρησης και δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτό και η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για κάθε συμβάν

Η τεχνολογία αυτή λειτουργεί αποτελεσματικά με υψηλά ποσοστά επιτυχίας για την αντιμετώπιση συμβάντων όπως:

 • Σαμποτάζ κάμερας:
  • Αλλαγή οπτικής γωνίας κάμερας
  • Αλλαγή εστίασης κάμερας
  • Κάλυψη κάμερας
 • Προσέγγιση ατόμου σε απαγορευμένη ζώνη
 • Υπερβολική προσέγγιση σε φυλασσόμενο αντικείμενο
 • Μετρήσεις / ροή αντικειμένων ή ατόμων
 • Κλοπή αντικειμένων
 • Μετακίνηση / αλλαγή θέσης αντικειμένων
 • Είσοδο σε φυλασσόμενους χώρους
 • Ασυνόδευτο αντικείμενο σε φυλασσόμενο χώρο
 • Βανδαλισμός χώρου
 • Κίνηση αντίθετη με την ροή
 • Συνωστισμός σε χώρο

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Κάμερες & Παρελκόμενα: αναλογικές, δικτυακές (IP), υψηλής ευκρίνειας, υπέρυθρες (infrared), υψηλής ανάλυσης, με δυνατότητα καταγραφής ήχου, πολυκατευθυντικές (PTZ), speed dome, θολωτές (dome), video servers , καλύμματα προστασίας καμερών (housing), βραχίονες στήριξης, μοτέρ περιστροφής pan tilt, προβολείς υπέρυθρης ακτινοβολίας
 • Φακοί: manual / autoiris, σταθερής (fixed) / μεταβλητής εστίασης (varifocal), fish-eye, zoom lenses, high definition
 • Καταγραφικά: ψηφιακά καταγραφικά (DVR) & δικτυακά καταγραφικά (NVR), DAS Storage devices, Software έλεγχου / εποπτείας / καταγραφής, Software απομακρυσμένης υποστήριξης, οθόνες προβολής εικόνας
 • Υποστηριζόμενοι Αλγόριθμοι Συμπίεσης Εικόνας (format): Wavelet, MPEG2, MP4/H.264, MJPEG, MJPEG2000
 • Πρόσθετος Εξοπλισμός: κωδικοποιητές – αποκωδικοποιητές, διαχωριστές εικόνας, πολυπλέκτες, μόνιτορ, μονάδες τηλεχειρισμού, διαφορετικοί τύποι καλωδίων: ομοαξονικό (coaxial), UTP, οπτική ίνα (fiber optic), καλώδια μεταφοράς τροφοδοσίας.
RSS
Follow by Email
WhatsApp
FbMessenger