PC Experts Greece

pcexperts23logo

BUSINESS ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η εφαρμογή Μισθοδοσίας που εξειδικεύεται στον Δημόσιο Τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. και συνδυάζει όλα τα απαραίτητα υποσυστήματα ενός τμήματος HR σε μια ενιαία πλατφόρμα παράλληλα με υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

PUBLIC SECTOR / PAYROLL TOOLS

Αυτόματος υπολογισμός αποδοχών ανά επίδομα. Αυτόματος υπολογισμός προσαυξήσεων – υπερωριών βάσει του Ενιαίου Μισθολογίου. Αυτόματος υπολογισμός αναδρομικών αποδοχών. Επιπλέον δυνατότητα υπολογισμού αναδρομικών για διάστημα μικρότερο του μήνα.. Αυτόματος υπολογισμός 3μηνων Αποδοχών χωρίς την επέμβαση του χρήστη για αφαίρεση επιδομάτων ή κρατήσεων σύνταξης και επικούρισης ακόμα και όταν οι αποδοχές αρχίζουν στα μέσα του μήνα. Δυνατότητα εκκαθάρισης 2 φορές στον ίδιο μήνα. Αυτόματος υπολογισμός Απεργίας & Στάσης Εργασίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση Παροχών – Δανείων (δάνειο ΜΤΠΥ, δάνειο ΤΕΑΔΥ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Παρακαταθηκών & Δανείων, Εξαγορά Στρατιωτικής Θητείας, Εξαγορά Χρ. Προϋπηρεσίας κ.λ.π.).

PUBLIC SECTOR TOOLS / HRM TOOLS

Διαχείριση όλων των Υπηρεσιακών και Μισθολογικών μεταβολών των εργαζομένων, Διαχείριση των Μετατάξεων – Μεταθέσεων – Αποσπάσεων, Διαχείριση όλων των τύπων Αναρρωτικών Αδειών. Εκτύπωση των αποφάσεων όλων των αναρρωτικών αδειών και των διαβιβαστικών. Διαχείριση των Εκπαιδεύσεων και των Αξιολογήσεων των εργαζομένων και εκτύπωση των Εκθέσεων Αξιολόγησης ανά έντυπο Α’, Β’, Γ’, Δ’. Διαχείριση των Αμοιβών – Ποινών. Διαχείριση όλων των τύπων αδειών σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα. Διαχείριση των Βαθμών των Εργαζομένων και εκτύπωση των Διαπιστωτικών Πράξεων. Διαχείριση όλων των Οργανικών Θέσεων και εκτύπωση όλων των Απογραφικών. Εκτύπωση Ημερομηνιών Αλλαγής Μ.Κ.

PUBLIC SECTOR TOOLS / ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Αυτόματη ενημέρωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και του Μισθολογίου Δημοσίου. Αυτόματος υπολογισμός των μεταβολών που προκύπτουν λόγω ανανέωσης της εκάστοτε σύμβασης ή λόγω τροποποίησης στοιχείων εργαζομένου (προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση κ.λ.π.). Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση επαναπροσλήψεων σε μία μόνο κοινή καρτέλα εργαζομένου με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας του κάθε διαστήματος απασχόλησης (για την κάλυψη των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου).

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ

O Υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση εξασφαλίζουν την ταχύτερη διαδικασία υπολογισμού της αγοράς. Η Αυτόματη προβολή όλων των λοιπών επιλεγμένων εκτυπώσεων σε χρόνο ελαχίστων δευτερολέπτων παρέχουν αμεσότητα σε όλες τις παρελκόμενες ενέργειες μετά από την ολοκλήρωση των υπολογισμών.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η μοναδική εφαρμογή της αγοράς η οποία έχει εξειδικεύσει όλες τις ανάγκες των Δημοσίων Οργανισμών & Υπηρεσιών ή των Ν.Π.Ι.Δ. με ειδικά εργαλεία και υποσυστήματα που άπτονται των απαιτήσεων των χρηστών και παρέχουν μοναδικά προνόμια απλοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται τόσο για την εξαγωγή της μισθοδοσίας όσο και για την ευρύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων). Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας όλων των δεδομένων ανά μισθοδοτική περίοδο. Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας μεταβολών στην καρτέλα του εργαζομένου με δυνατότητα επιλογής του διαστήματος ισχύος με παράλληλη εκτυπωτική απεικόνιση όλων των επιλεγμένων στοιχείων.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο  παραθυρικό πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία ως προς τον τρόπο διαχείρισης Μισθοδοσίας με ελαχιστοποίηση του χρόνου εξοικείωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ειδικότερα όταν υπάρχει ανάγκη για τη διεκπεραίωση ενεργειών για μεγάλο αριθμό πελατών – εταιρειών.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – INTERNET

Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας. Αυτόματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ). Σύνδεση με κάθε Επικουρικό Ταμείο & Λοιπό Ταμείο. Αυτόματη πληρωμή σε όλες τις Τράπεζες. Αυτόματη ενημέρωση όλων των εμπορολογιστικών εφαρμογών με αρχεία Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ειδική γραμμή υποστήριξης μεγάλων πελατών. Υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη όχι μόνο σε θέματα χρήσης αλλά και σε οποιοδήποτε εργατικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό ερώτημα. Η πλέον σύγχρονη διαδικασία εκπαίδευσης με απεριόριστες επιλογές (τηλεφωνική, remote desktop, στο χώρο του πελάτη, ηχογραφημένες παρουσιάσεις, ηχογραφημένες διαδικασίες ανά ενότητα), ηλεκτρονικός κόμβος επικοινωνίας! Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet. Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη από την πολυπληθής και άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα της Epsilon Net.

RSS
Follow by Email
WhatsApp
FbMessenger