ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Τεχνική Υποστήριξη εκτυπωτών και scanner

Η PcExpertsGreece μπορεί να αναλάβει την διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο εκτυπτωτή σας και την επιδιόρθωσή τους, από την εγκατάσταση του σωστού λογισμικού μέχρι και την προσαρμογή των ρυθμίσεων ώστε το μηχάνημα να ανταποκρίνεται στις επiθυμίες σας.

Οι τεχνικοί μας μπορούν να βοηθήσουν στην σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο και την πρόσβαση από κοινού από όλους τους υπολογιστές της κατοικίας ή του γραφείου σας. Θα φροντίσουν να εξασφαλίσουν για εσάς την πιο πρόσφατη έκδοση προγράμαμτος οδήγησης και να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που εμφανίζονται στο λογισμικό. Η καλή λειτουργική κατάσταση του εκτυπωτή σας μπορεί να διαπιστωθεί με μια δοκιμαστική εκτύπωση την οποία πάντα κάνουμε πριν σας παραδώσουμε το μηχάνημα.

Η εξυπηρέτησή σας μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα δίνοντας μας την δυνατότητα πρόσβασης στον υπολογιστή σας, χωρίς να χαθεί καθόλου πολύτιμος χρόνος.


Καλέστε την PcExpertsGreece και εμείς θα σας βοηθήσουμε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας ώστε να καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις σας.

Η υπηρεσία  τεχνική υποστήριξη  εκτυπωτή και scanner περιλαμβάνει:

  • Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτή.
  • Εγκατάσταση , ρύθμιση και  προσαρμογή  εκτυπωτή στο δίκτυο των υπολογιστών σας.
  • Προσαρμογή των ρυθμίσεων του εκτυπωτή με βάση τις προτιμήσεις σας.
  • Εξειδικευμένοι  τεχνικοί  για κάθε εκτυπωτή ανεξαρτήτως  μοντέλου.