ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Η ακούσια διαγραφή δεδομένων είναι ένα συχνό φαινόμενο, που μπορεί να οδηγήσει στο να χάσετε το μοναδικό αντίγραφο των αρχείων σας σε περίπτωση που δεν υπάρχει το αντίστοιχο back up. Ωστόσο, δεν είναι κάτι ανεπανόρθωτο !!Οι τεχνικοί της PcExpertsGreece διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και είναι εδώ για να σας δώσουν τη λύση.

Προσοχή! Μην προβείτε σε αλλαγές στο σύστημα των αρχείων σας και μην προσπαθήσετε να κάνετε μόνοι σας ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου, καθώς μπορεί να διαγράψετε μόνιμα κάθε ίχνος των δεδομένων σας.

shadowBottom
 

Σοβαρές βλάβες που απαιτούν την ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου:
  • Ένας φθαρμένος σκληρός δίσκος, παρόλο που μπορεί να σας επιτρέψει τη μερική λειτουργία του συστήματός σας,  δεν σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας, τα οποία εμφανίζονται ως κατεστραμμένα.
  • Μια σοβαρή βλάβη του σκληρού δίσκου μπορεί να κάνει τον υπολογιστή μη λειτουργικό. Σε αυτή την περίπτωση τα BIOS δεν αναγνωρίζουν το σκληρό και η φόρτωση του λειτουργικού συστήματος είναι αδύνατη.

shadowBottom
 

Αίτια βλάβης:
  • Ηλεκτρονική ή μηχανική αστοχία του σκληρού δίσκου. Οι έμπειροι τεχνικοί της PcExpertsGreece έχουν την δυνατότητα να ανοίξουν τον σκληρό δίσκο με ειδικά εργαλεία και να πραγματοποιήσουν ανάκτηση δεδομένων.
  • Προβλήματα εφαρμογών, μπορούν να οδηγήσουν στην κατά λάθος διαγραφή σημαντικών για εσάς αρχείων.

Μετά την ανάκτηση των δεδομένων, εάν ο σκληρός σας δεν έχει βλάβη, θα επαναφέρουμε τα αρχεία σας σε αυτόν. Εάν ο σκληρός χρειάζεται αντικατάσταση, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν σε καινούργιο σκληρό δίσκο. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε αντιγραφή των δεδομένων σας και σε οπτικά μέσα (CD/DVD), εάν το επιθυμείτε.

shadowBottom
 

Κόστος και χρόνος ανάκτησης δεδομένων σκληρού δίσκου

Ο χρόνος, όπως και το κόστος για την ανάκτηση δεδομένων βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με την έκταση της βλάβης. Οι τεχνικοί μας θα μπορέσουν να κάνουν μια πρώτη εκτίμηση και των δύο και να σας ενημερώσουν σχετικά, αφού πρώτα έχουν το laptop στα χέρια τους για τον απαραίτητο πρώτο έλεγχο.

shadowBottom
 

 Ελάτε άμεσα στην PcExpertsGreece
  • Ένας από τους πιστοποιημένους τεχνικούς μας θα αναλάβει την ανάκτηση δεδομένων σκληρού δίσκου.,αφού πρώτα τον ελέγξει και διαπιστώσει το μέγεθος της ζημιάς και το ποσοστό των αρχείων που μπορούν να διασωθούν.

 

  • Διαθέτουμε εξειδικευμένο εξοπλισμό και τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας ακόμη και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις.

Σημείωση: Αν έχει γίνει φορμάτ στο σκληρό και αυτός ήταν ο λόγος απώλειας των δεδομένων, δεν πρέπεινα γίνει αποθήκευση νέων δεδομένων στο δίσκο, καθώς σε αυτή την περίπτωση η ανάκτηση δεδομένων μπορεί να γίνει δύσκολη έως και αδύνατη.