ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ LAPTOP


Η πληρότητα της μνήμης του σκληρού σας δίσκου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να προβείτε σε αγορά νέου laptop. Η λύση είναι η αλλαγή του σκληρού δίσκου, μια διαδικασία που θα σας προσφέρει τον επιπλέον χώρο που χρειάζεστε για τα αρχεία σας.

Απαραίτητη προυπόθεση για την σωστή λειτουργία ενός υπολογιστή ή laptop είναι να έχει το 15% της χωρητικότητας του διαθέσιμο. Αν ο σκληρός δίσκος είναι επιβαρυμένος από μεγάλο όγκο δεδομένων που έχει αποθηκευτεί σε αυτόν, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βλάβης και τα αρχεία σας είναι απρροστάτευτα.

shadowBottom
 

Λόγοι που οδηγούν στην αλλαγή σκληρού δίσκου laptop:
  • Η φθορά του σκληρού δίσκου είναι φυσιολογική, καθώς ο μέσος χρόνος ζωής ενός σκληρού δίσκου περιορίζεται στα πέντε χρόνια.
  • Η παλιά τεχνολογία του σκληρού δίσκου, καθώς πλέον οι 5400 στροφές ανά λεπτό και τα 200 GB χωρητικότητας δεν είναι αρκετά για τις ανάγκες μας.

shadowBottom
 

Περιγραφή βλάβης:
  • Το σύστημα αργεί να φορτώσει κατά την εκκίνηση του laptop, λόγω του ότι  ο σκληρός δίσκος έχει φθαρεί..
  • Η χωρητικότητα του σκληρού έχει καλυφτεί και δεν επαρκεί για τις ανάγκες μας.
  • Μειωμένη ταχύτητα ανάγνωσης και εγγρφής δεδομένων.
  • Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στον σκληρό δίσκο.

shadowBottom
 

Διαδικασία για αλλαγή σκληρού δίσκου laptop

Αφού οι τεχνικοί μας προβούν στον έλεγχο του laptop σας και καταλήξουν στο ότι χρειάζεται αλλαγή σκληρού δίσκου, θα σας ενημερώσουμε για τα διαθέσιμα ανταλλακτικά ανάλογα με το μοντέλο σας. Προτού προχωρήσουμε στην αλλαγή του παλιού σκληρού δίσκου με τον καινούριο δίσκο που εσείς θα έχετε διαλέξει με την δική μας βοήθεια, θα πρέπει να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να διατηρηθούν τα δεδομένα σας.

shadowBottom
 

Ελάτε άμεσα την PcExpertsGreece

Οι τεχνικοί μας εγγυώνται ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν για να διατηρήσουν τα αρχεία σας και να δημιουργήσουν τα απαραίτητα αντίγραφα αυτών, σε περίπτωση που ο παλιός σκληρός δίσκους λειτουργεί ακόμα, ώστε να περαστούν στον καινούριο δίσκο όταν αυτός εγκατασταθεί.

Στην περίπτωση που ο σκληρός σας δίσκος έχει σοβαρη βλάβη και δεν λειτουργεί πια, είμαστε στην θέση να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας, ώστε να μην χαθεί κανένα από τα αρχεία σας. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δεν εξασφαλίζει ότι θα είναι πάντα επιτυχής ,καθώς μερικές φορές η ανάκτηση των δεδομένων είναι αδύνατη.